trochoi.io

Bắn Zombie

Bắn súng

Bắn Zombie

Nhiệm vụ trong trò chơi này là tiêu diệt tất cả các thây ma trong mỗi màn chơi. Sử dụng đạn trực tiếp hoặc dội lại để loại bỏ tất cả! Bạn có thể phá vỡ các chuỗi và để cho vật nặng rơi xuống để tiêu diệt các thây ma đang ở dưới. Sử dụng mọi thứ trong các cấp độ có thể giúp bạn hoàn thành cấp độ khỏi lũ thây ma. Chúc may mắn!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự