trochoi.io

Bắn kẻ cướp

Bắn súng

Bắn kẻ cướp

Trong trò chơi này, bạn cần phải bắn tất cả các tên cướp trong nhà. Họ cũng có vũ khí, vì vậy bạn cũng có thể bị thương. Theo dõi trong nhà và bắn vào cửa sổ nhà và những nơi mà bọn cướp đang ẩn náu.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự