trochoi.io

Bắn Vịt

Hành độngBắn súng

Bắn Vịt

Để hoàn thành vòng trong của Bắn Vịt, bạn phải bắn trúng số mục tiêu bay tối đa. Số của họ nằm trên bảng điều khiển ngang dưới cùng.