trochoi.io

Bắn chúng đi

Bắn súng

Bắn chúng đi

Tất cả các thây ma đang tiến về phía bạn. Hãy cẩn thận và tiêu diệt tất cả.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự