Sheepop

Arcade

Sheepop

Trong Sheepop, bạn phải giúp một chú cừu pixel dễ thương nhảy từ cột này sang cột khác. Cố gắng đi càng xa càng tốt!

Trò chơi "Arcade" tương tự