Sheep N Sheep

ArcadeGiải đố

Sheep N Sheep

Ai ai cũng đang chơi game loại trừ. Báo cáo chỉ ra chỉ có 0.1% người chơi có thể vượt qua được cấp độ thứ 2 trong thử thách hàng ngày. Một thử thách trước khi đi ngủ khiến bạn không thể dừng lại! Ngoài thử thách hàng ngày, trò chơi còn có chế độ cổ điển - chế độ này dễ dàng hơn, một cuộc loại trừ bình thường. Chơi game ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào với một cuộc cạnh tranh cân não.