trochoi.io

Shards

ArcadePhổ thông

Shards

Phá hủy tất cả những viên gạch thủy tinh, tung bóng khỏi mái chèo và thu thập những món đồ giúp bạn tăng sức mạnh để đạt điểm số cao với thời gian nhanh nhất nhé!