shapez.io

.IOGiải đố

shapez.io

shapez.io là một trò chơi về xây dựng nhà máy để tự động hóa việc tạo và kết hợp các hình dạng. Cung cấp các hình dạng ngày càng phức tạp được yêu cầu để tiến triển trong trò chơi và mở khóa các bản nâng cấp để tăng tốc nhà máy của bạn. Vì nhu cầu tăng lên, bạn sẽ phải mở rộng quy mô nhà máy của mình để phù hợp với nhu cầu - Tuy nhiên, đừng quên về tài nguyên, bạn sẽ phải mở rộng trong bản đồ vô hạn!