Shapes Sudoku

ArcadeGiải đố

Shapes Sudoku

Sudoku là trò chơi điền chữ số vào một lưới 9 x 9 khoảng trống. Trong các hàng và cột là 9 "hình vuông" (tạo thành 3 x 3 khoảng trống). Mỗi hàng, cột và ô vuông (mỗi ô có 9 ô trống) cần được điền các số từ 1-9, không lặp lại bất kỳ số nào trong hàng, cột hoặc ô vuông. LofGames đã tạo ra một giao diện người dùng rất dễ dàng và nhiều tính năng hơn nữa để bạn thưởng thức trò chơi SUDOKU cổ điển.