trochoi.io

Shapes Jigsaw Insects

ArcadeGiải đố

Shapes Jigsaw Insects

Đây là một trò chơi ghép hình theo hình dạng. Kéo và thả các mảnh ghép có hình dạng khác nhau ở bên phải màn hình vào đúng vị trí. Ghép tất cả các mảnh vào đúng chỗ để qua một cấp.