Shapes Chain Match

Kim cươngGiải đố

Shapes Chain Match

Hãy nối các hình giống nhau bằng màn hình cảm ứng hoặc chuột. Tạo một nhóm gồm 3 hình có màu giống nhau trở lên theo chiều ngang, chiều dọc hoặc đường chéo. Hãy nối tất cả các khối cùng màu để hoàn thành cấp độ. Nếu bạn hoàn thành tất cả 24 cấp độ, bạn sẽ giành chiến thắng.