trochoi.io

Shadow Trap

Arcade

Shadow Trap

Di chuyển người chơi từ trái sang phải mà không va chạm vào các vật thể màu đen.

Trò chơi "Arcade" tương tự