Sea World Match 3

Arcade

Sea World Match 3

Trên màn hình, bạn có thể thấy sân chơi. Nó sẽ được chia thành một số lượng bằng nhau. Tất cả chúng sẽ được lấp đầy với các loài khác nhau và những cư dân biển khác. Bạn sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận tất cả mọi thứ và tìm các cụm sinh vật giống hệt nhau.

Trò chơi "Arcade" tương tự