trochoi.io

Câu cá biển

Arcade

Câu cá biển

Đây là một casual game, trong đó ở màn hình bắt đầu có một người đánh cá quăng lưới của mình xuống nước để bắt cá. Bạn cần phải cẩn thận để không lấy nhầm cá mập. Dần dần, tốc độ của trò chơi được tăng lên. Vui vẻ lên nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự