Sea Creatures Cards Match

ArcadeGiải đố

Sea Creatures Cards Match

Click vào thẻ bài để xem hình ảnh bên dưới. Ghi nhớ vị trí của chúng để mở 2 thẻ giống hệt cùng lúc với nhau. Mở tất cả thẻ trên màn hình để hoàn thành một cấp.