trochoi.io

Sea Bubble Shooter

Bắn súng

Sea Bubble Shooter

Nhiệm vụ của bạn trong Bubble Shooter là quét sạch ngôi sao. Nhắm mục tiêu cẩn thận và kết hợp ít nhất 3 quả bóng cùng màu để làm nổ chúng.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự