Scratch & Guess Celebrities

Phổ thôngGiải đố

Scratch & Guess Celebrities

Bạn biết mặt nhiều người nổi tiếng không? Cào thẻ để đoán xem họ là ai. Cào bao nhiêu tùy thích, nhưng hãy để ý thanh đo scratch-o-meter. Cào thông minh, và đoán thông minh!