Scorpion Solitaire

Giải đố

Scorpion Solitaire

Scorpion Solitaire là trò chơi bài solitaire trong đó mục tiêu là xếp bài thành 4 cột theo từng chất từ K đến Át. Nếu không còn nước nào để đi, bạn sẽ thua.

Trò chơi "Giải đố" tương tự