School Memory Deluxe

Nhấp chuộtGiải đố

School Memory Deluxe

Nhấp vào thẻ để hiển thị các mục. Ghi nhớ vị trí của chúng để bạn có thể so khớp với các thẻ tương tự. Ghép tất cả các thẻ trên bảng để hoàn thành cấp độ.