School Fun Differences

ArcadePhổ thông

School Fun Differences

Đây là một cách thú vị để tiết kiệm thời gian trên một chuyến đi, trong khi chờ đợi tại văn phòng bác sĩ hoặc chỉ để giải trí. Tìm tất cả 5 điểm khác biệt trong mỗi cấp độ để đi vào một cấp độ mới? Không giới hạn thời gian, không vội vàng. Chúc vui vẻ!