trochoi.io

Scary Granny House

Bé trai

Scary Granny House

Đây là một trò chơi Scary Granny House, nơi bạn phải khám phá ngôi nhà của Scary Granny và tìm nhà kế bên để trốn thoát an toàn trước khi người phụ nữ lạ bắt gặp bạn lúc nửa đêm.

Trò chơi "Bé trai" tương tự