Saw Machine.io

3DArcade

Saw Machine.io

Dưới đây là một trò chơi sinh tồn để thư giãn với các mô hình và phương tiện 3D Stickman. Bạn có thể sử dụng vũ khí của mình phía trước để tấn công những người chơi khác trên sàn đấu. Đừng đi quá xa ngay cả khi bạn đang tránh giảm thiểu thiệt hại.