Save Them All

3DArcade

Save Them All

Thiên thần nhỏ đang gặp nguy hiểm. Hãy bảo vệ cô ấy! Có lũ quái thú đến từ bên ngoài, cùng với ác nhân ở khắp nơi, cả những mối nguy hiểm khác đang chuẩn bị ập đến. Hãy giữ cho cô gái bé bỏng được an toàn.