trochoi.io

Sausage Flip

3DArcade

Sausage Flip

Thật khó để lật hoặc ném để làm một cây xúc xích di chuyển. Di chuyển cây xúc xích càng ít lượt càng tốt, tối đa chỉ 1 đến 2 lượt để đạt được 3 sao. Không quan trọng cây xúc xích nằm hay đứng, miễn sao bạn còn điều khiển được nó là có thể qua bàn.