Santa Weightlifter

ArcadePhổ thông

Santa Weightlifter

Đây là casual game với ông già Noel đứng trên bục. Click chuột thật khéo léo để giữ cho ông già Noel đứng thăng bằng và ghi điểm. Ở những cấp độ sau, trò chơi sẽ tăng tốc độ khiến bạn khó chơi hơn. Chơi game bằng click chuột hoặc chạm vào màn hình để giữ thăng bằng.