Santa Present Delivery

Giải đố

Santa Present Delivery

Santa Present Delivery là trò chơi trực tuyến miễn phí thuộc thể loại giải đố và ghép hình. Chọn một trong 12 hình ảnh và một trong ba chế độ: dễ với 25 miếng, trung bình với 49 miếng và khó với 100 miếng. Chúc bạn chơi vui!

Trò chơi "Giải đố" tương tự