Santa Jigsaw Puzzle Game

Giải đố

Santa Jigsaw Puzzle Game

Đây là trò chơi ghép hình ông già Noel với 6 cấp độ. Kéo và thả các mảnh ghép vào đúng vị trí để hoàn thiện hình ảnh cho sẵn và kết thúc trò chơi. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Giải đố" tương tự