Santa Gift Delivery

Arcade

Santa Gift Delivery

Dẫn đường cho xe trượt tuyết đi phát quà tận nhà. Màu của ngôi nhà và quà tặng phải trùng nhau. Càng chơi, xe trượt tuyết đi càng nhanh, bạn càng có ít thời gian hơn để tìm đường. Chỉ được giao nhầm đúng 3 lần. Chúc bạn ghi điểm thật cao.

Trò chơi "Arcade" tương tự