Santa games

Phổ thông

Santa games

Thu thập một số quà tặng trên đường đi để tìm chiếc xe trượt tuyết ma thuật! Có 7 cấp độ để chơi. Bên cạnh quà tặng, bạn cũng có thể thu thập các chữ cái ma thuật và sau đó chơi 7 cấp độ đặc biệt khác (minigame): Mưa kim cương, thả quà, xếp gạch và hơn thế nữa!

Trò chơi "Phổ thông" tương tự