Sailor Pop

Giải đố

Sailor Pop

Hãy ghép ít nhất 2 chú cá cùng màu để giải thoát chúng. Hoàn thành mỗi cấp độ bạn sẽ thu thập các ngôi sao. Bắt đầu trò chơi ngay thôi nào!

Trò chơi "Giải đố" tương tự