Safe Sailor

ArcadePhổ thông

Safe Sailor

SOS !! Các thủy thủ phải từ bỏ con tàu và tên cướp biển độc ác đang đuổi theo họ. Bạn phải cứu họ bằng cách sử dụng thuyền cứu sinh.