Runner Coaster

ArcadeGiải đố

Runner Coaster

Bạn muốn đạt được sự tự do? Trò chơi này cho phép bạn trải nghiệm tàu lượn siêu tốc miễn phí! Nhấn và giữ màn hình để điều khiển tàu lượn di chuyển, tránh các chướng ngại vật trên đường, đi cùng bạn đường và cùng nhau bắt đầu hành trình tàu lượn siêu tốc!