Run Royale 3D

3DArcade

Run Royale 3D

Một trận chiến hoàng gia lớn sắp bắt đầu. Hãy tham gia và cuộc tỉ thí, nơi bạn cần đến một chút may mắn, bởi vì không phải cánh cửa nào cũng mở được. Có một số cửa không thể mở. Bạn phải mở đúng cửa để hoàn thành trò chơi. Hãy chiến đấu cho vị trí dẫn đầu!