trochoi.io

Run! and Escape

Phiêu lưuArcade

Run! and Escape

Run! and Escape là một trò thú vị và rất dễ chơi. Mục đích của trò chơi là trốn thoát! Còn gì nữa không? Rất nhiều thử thách đang chờ bạn trong suốt cuộc hành trình! Tìm đường thoát ra càng nhanh càng tốt! Nhớ cẩn thận.