trochoi.io

Ruin

ArcadePhổ thông

Ruin

Mục tiêu của bạn trong trò này là suy nghĩ tìm cách phá hủy tất cả các khối. Đưa những khối cùng màu đến đặt cạnh nhau thành hàng để phá hủy chúng và chuyển sang cấp tiếp theo. Các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn. Chúc chơi vui.