Route Digger 2

Giải đố

Route Digger 2

Route Digger 2 là trò chơi giải đố thú vị. Trên màn hình có một quả bóng nằm trên mặt đất. Bên dưới, trong lòng đất là những cái giếng mang màu sắc khác nhau. Hãy đưa quả bóng đến cái giếng cùng màu. Dùng chuột để đào đường hầm xuyên vào lòng đất. Quả bóng sẽ lăn theo đường hầm đến chỗ cái giếng và bạn sẽ ghi được điểm. Chúc chơi vui!

Trò chơi "Giải đố" tương tự