Rotated dots

ArcadePhổ thông

Rotated dots

Hãy thử trò chơi kỹ năng cùng chuột này, rèn luyện phản ứng của bạn. Bạn phải bắn các chấm trung tâm cùng màu. Nếu bạn đánh màu sắc sai, bạn sẽ bị thua. Bạn bị hạn chế thời gian để bắn và hướng chấm màu thay đổi ngẫu nhiên.