Ropeman

ArcadeNhấp chuột

Ropeman

Ropeman là một trò chơi arcade-style old-school, trong đó bạn cố gắng leo lên những sợi dây từ trên trời rơi xuống với một người đàn ông. Trò chơi có hai chế độ chơi là slide và tap. Bạn có thể lựa chọn leo núi với một tùy chọn slide và bạn có thêm sức khỏe với tùy chọn tap. Chọn một và thử thách một người bạn!