Rope Master

ArcadeGiải đố

Rope Master

Dùng ngón tay để cắt dây và thả rơi quả bóng. Đập vỡ những cái cốc để hoàn thành một cấp độ! Muốn thế, bạn phải chọn thời điểm thật chính xác để cắt dây. Cách chơi tương tự như trò Cut the Rope truyền thống.