trochoi.io

Rooms Hidden Numbers

ArcadeGiải đố

Rooms Hidden Numbers

Rooms Hidden Numbers là một trò chơi trực tuyến hay với những con số ẩn. Tìm ra các số ẩn trong các hình ảnh được chỉ định. Mỗi cấp độ có 10 số từ 1 đến 10. Tổng cộng có 6 cấp độ. Hãy nhanh chóng tìm tất cả các số ẩn trước khi hết thời gian nếu không bạn sẽ thua cuộc. Bấm nhầm chỗ nhiều lần sẽ giảm thời gian thêm 5 giây. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi và chơi vui vẻ nhé!