Roof Rails

3DArcade

Roof Rails

Một trò chơi phiêu lưu đầy mạo hiểm! Thu thập những cây gậy nhỏ để làm dài cây gậy trong tay bạn. Cây gậy phải đủ dài để giúp bạn trượt qua những đoạn cáp treo trên không trung hoặc qua vùng nham thạch nguy hiểm. Chúc may mắn!