trochoi.io

Rombo

Hành độngBắn súng

Rombo

Bạn là một lính đánh thuê được Tổng thống thuê khi những kẻ nổi loạn bắt cóc con gái của thị trưởng, một số bộ trưởng và cả thư ký của ông nữa. Trải qua nhiều trận chiến khác nhau với những ông trùm nhỏ đầy thử thách để chinh phục. Hãy nâng cấp tất cả các thiết bị và tìm lính đánh thuê khác, cùng nhau hợp tác để tiêu diệt kẻ thù.