Rolling Ball

ArcadeGiải đố

Rolling Ball

Lăn bóng qua một đường hầm hẹp. Chạm vào màn hình hoặc nhấp vào bất kỳ đâu vào đúng thời điểm để loại bỏ các rào cản và để có đường đi rõ ràng cho bóng. Cố gắng lăn càng lâu càng tốt mà không bị rơi. Chúc may mắn!