Roller Splat!

Arcade

Roller Splat!

Vuốt lên, xuống và xung quanh để quả cầu sơn lăn qua mê cung khi bạn bắn tung tóe và tô màu trên khắp mê cung trắng sạch sẽ. Hoàn thành các cấp độ bằng cách bao phủ mọi hành lang và ngóc ngách bằng sơn sáng đẹp mắt.

Trò chơi "Arcade" tương tự