Cuộn cà chua

Giải đố

Cuộn cà chua

Rolly là tên một loại cà chua mà anh nông dân Bob quên bỏ vào thùng. Bạn phải giúp Rolly tiếp cận mặt đất mà không hề hấn gì. Nhấp vào các hộp để tiêu diệt chúng và đưa Rolly xuống mặt đất. Tránh bom và các chướng ngại vật khác.

Trò chơi "Giải đố" tương tự