trochoi.io

Robots vs Aliens

Hành độngArcade

Robots vs Aliens

Người ngoài hành tinh đang xâm chiếm căn cứ robot của chúng ta. Xây dựng các robot phòng thủ để chống lại cuộc xâm lược này. Lập kế hoạch chiến thắng bằng cách đặt robot vào đúng thời điểm và địa điểm một cách chiến lược. Thu thập tiền thưởng và sử dụng chúng để chế tạo thêm robot.