trochoi.io

RoboShoot

Hành độngArcade

RoboShoot

Đây là một trò chơi về một người máy cố gắng giúp nhân loại thoát khỏi những động vật trên đất liền bị nhiễm virus do người ngoài hành tinh mang đến.