Rise Up 3

Arcade

Rise Up 3

Trò chơi rất gây nghiện và thú vị mọi thời đại. Trải nghiệm cùng niềm vui với khái niệm mới. Dùng chuột di chuyển vòng tròn để di dời các thanh ngang trên màn hình. Nếu bóng bay đụng vào chúng bạn sẽ bị thua.

Trò chơi "Arcade" tương tự