trochoi.io

Rise Up 2

Phiêu lưuArcade

Rise Up 2

Khi khinh khí cầu của bạn khi nó bay lên trời cao! Có rất nhiều chướng ngại vật sẽ cản trở con đường của bạn trong trò chơi sinh tồn vô tận này. Chỉ cần để quả bóng bay lên và bảo vệ quả bóng của bạn, giữ cho nó an toàn. Bạn có thể đạt được số điểm cao?