Rise Of The Knight

ArcadeNhấp chuột

Rise Of The Knight

Di chuyển quân cờ theo quy luật của nó. Bạn sẽ được dịch chuyển vào các vòng quay khác khi di chuyển vào vòng xoáy. Bạn cũng nên lưu ý rằng nước cờ của đối thủ đi theo luật của họ. Vì vậy, nếu bạn đặt quân cờ vào nước đi tiếp theo của họ, bạn sẽ bị hạ gục. Tuy nhiên, hãy cố gắng hết sức để trở thành người chiến thắng và tiến tới thử thách khó khăn hơn.